Сімейна медицина

Основними принципами сімейної медицини, що реалізується на базі Медичного
центру Естель є безперервність і тривалість взаємодії лікаря та пацієнта, при цьому
допомога орієнтована на хворого, а не на хворобу, та не обмежується окремим
епізодом захворювання, а заснована на довгострокових персональних стосунках.
Комплексність послуг сімейного лікаря часто сприймається і пацієнтами, і лікарями
як сума послуг «вузьких» фахівців, що є помилковим.
Ставлення сімейного лікаря до пацієнта зовсім інше – він використовує холістичний
(цілісний) підхід, де враховується все: фізичний і психологічний стан, соціальне
оточення, умови життя і праці, ставлення людини до свого здоров’я, її переконання
тощо.
Сімейний лікар Медичного центру Естель є для пацієнта координатором і
провідником в системі охорони здоров’я (ринку медичних послуг). Він повинен
гарантувати своєчасне направлення пацієнта до відповідного спеціаліста. Щодо
інших надавачів соціальної і медичної допомоги сімейний лікар виступає в якості
менеджера, який координує їх діяльність.

Своєю професійною діяльність спеціалісти Медичного центру Естель зорієнтовані на
сім’ю чим підкреслюється важливість впливу близького оточення пацієнта на його
здоров’я.
Сімейна медицина загалом вирішує проблеми індивідів у контексті їхніх сімейних
обставин, соціальної і культурної мережі, а також умов, у яких вони живуть і
працюють.